<link rel="stylesheet" href="styleNoJs.css">

Szep-End Kft

Nézzen be hozzánk!
Mi kiegészítjük az ön cégét.
Szolgáltatások

Az expanzív könyvelés lényegét egy szóval úgy lehetne meghatározni, hogy ügyfélbarát. Az expanzív könyvelés, az általános könyvelési feladatoknál jóval összetettebb. A könyvelő nem egy meghatározott feladatot végez el egy szintén meghatározott határidőre, hanem folyamatosan segíti és kiszolgálja ügyfelét. A könyvelő tehát folyamatos kapcsolatban van ügyfelével, támaszt nyújt neki a rövid- és hosszú távú döntésekben, egyedi felméréseket és kimutatásokat készít számára, mindent elkövet, hogy ügyfele vállalkozása még sikeresebb legyen.

Az expanzív könyvelés gyakorlatilag egy folyamatos tájékoztatás, egy folyamatos „forró drót” könyvelő és ügyfél között. A könyvelő tisztában van azzal, hogy kisvállalkozó ügyfelének esetlegesen nem áll módjában adótanácsadót fogadni, ezért ellátja ő maga a megfelelő tanácsokkal. Folyamatos tájékoztatást nyújt az adó jogszabályok változásairól, mégpedig abból a szempontból, mely leginkább hasznos az ügyfele számára. Figyelemmel kíséri a pályázatokat és a különböző hitelkonstrukciókat és arról folyamatosan tájékoztatja ügyfelét.

Az expanzív könyvelés a bizalmon és a kommunikáción alapul, de remek együttműködési formája egy vállalkozás még sikeresebbé tételének. Ebben az ügyfélnek is partnernek kell lenni, el kell fogadni a könyvelő szakértelmét, soha nem szabad nyűgnek tekintenie a könyvelővel való kapcsolattartást, hanem mindig egy progresszív folyamat részeként kell kezelnie.

A bérszámfejtés szintén komplex feladatkör, mely több résztevékenységből tevődik össze. A bérszámfejtés során kiszámításra kerül a munkavállaló és a munkaadó járulékéinak kiszámítására és azok lekönyvelésére, továbbá benne foglaltatik az ezekről szóló jelentési kötelezettségnek való elégtétel is.

A bérszámfejtés főbb lépései:
  • havi rendszeres bérszámfejtés
  • havi bérlisták elkészítése és adott időre való leadása
  • pótlékok, juttatások számfejtése
  • elektronikus adatszolgáltatás a bérek, járulékok tekintetében
  • munkavállalók munkahely szerinti nyilvántartása
  • havi fizetendő járulékok és adók listázása
  • munkavállalói levonások kezelése
  • munkaügyi statisztikák elkészítése

A bérszámfejtés bármennyire is idegenül hangzik, de bizalmon épülő, szociális érzékenységet igénylő feladat. Egy igazán profi bérszámfejtőnek az ügyfél kell, hogy legyen a legfontosabb. Emellett persze értenie kell a polgári joghoz, a társasági joghoz el kell tudnia igazodni asz adózási szabályok és a társadalombiztosítás útvesztőiben. A mai információs sztrádákról szóló, globalizált, technikaorientált világban pedig fontos, hogy értsen a számítógépek, számítógépes programokhoz is, méghozzá magas fokon. Nagyon szervezetek, vállalkozások esetében ezek a feladatkörök még bonyolultabbá és tagoltabbá válnak, tehát feltétlenül érdemes profi szakember segítségét kérni és nem saját szakállunkra nekivágni a bérszámfejtésnek. Pünkösdi királyság az, amit nyerhetünk ennek a feladatnak az elhanyagolásával, nem beszélve arról, hogy a törvény betartása ránk nézve kötelező, csak úgy, mint azok betartatása az állami szervek részéről. Könnyen megüthetjük a bokánkat, tehát érdemesebb hozzáértők segítségét kérni a bérszámfejtés elvégzéséhez.

Adó és tanácsadás. Gyakorlatilag elválaszthatatlan fogalmak, hiszen az adózási szabályok mindenkire kötelező érvényűek és egy vállalkozás esetében ezeknek a pontos és azonnali ismerete kulcsfontosságú. A tanácsadás pedig szakavatott tanácsadótól rendkívül hasznos, hiszen időt és ezzel pénzt takarít meg az adott vállalkozás számára.

Mára az adótanácsadás gyakorlatilag iparággá nőtte ki magát, köszönhetően az új adónemek mind gyakoribb bevezetésének és az adószabályok folyamatos változásának, változtatásának köszönhetően. Ma már nem a középkorban élünk, a tized, a dézsma és a hídpénz már rég a múlté, a jelenkor adószabályai egy nem hozzáértő számára megfejthetetlen talányt és végelláthatatlan labirintust jelenthetnek. Tehát profi adótanácsadó igénybevétele gyakorlatilag elkerülhetetlen egy funkcionálni és prosperálni kívánó vállalkozás számára.

Az adótanácsadó szakemberek rajta tartják a kezüket az adók jogszabályi változásinak ütőerén, így naprakészek a témában és arra törekednek, hogy az adott ügyfél a lehető legoptimálisabb adóterhekben részesüljön csak és a kiaknázza a legmegfelelőbb adókedvezmények nyújtotta lehetőségeket. Az adótanácsadás legvonzóbb tulajdonsága, hogy az adótanácsadónak nem kell más kötelezettségi szegmensekkel foglalkoznia csak az adózással, így tanácsai egzaktak, pontosak és naprakészek, hisz nem foglalja le őket más tevékenység.

Az adóterhek racionalizálása tehát egy vállalkozás elemi érdeke, melyhez elengedhetetlen, hogy professzionális adótanácsadóhoz forduljon segítségért.

A mérlegkészítés a könyvelőirodák feladatainak szerves része. Formai követelményei vannak és időponthoz kötött.

A mérleg formái:
  1. a számviteli törvény 1. sz. mellékletének "A" változata szerint készül, egy úgynevezett mérlegszerű elrendezésben, az eszközoldal és a forrásoldal egyenlőségeinek kontrollálásával.
  2. a számviteli törvény 1. sz. mellékletének "B" változata szerint, úgynevezett lépcsőzetes elrendezésben készül.

A számviteli törvény pedig meghatározza a mérlegkészítés időpontjának fogalmát is. Miszerint:

„A mérlegkészítés időpontja: a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon - az üzleti év mérleg-fordulónapját követő - időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni.”

Azt, hogy a vállalkozás melyik napot tekinti a mérlegkészítés időpontjának, azt a számviteli politikában rögzíteni kell. Kiemelt fontossággal bír ez a dátum, mert a tárgyévi eredmény meghatározása során a beszámoló készítőjének figyelembe kell vennie azokat az eseményeket is, amelyek a tárgyévre vonatkoznak, de csak a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között váltak ismertté. Az ily módon feltárt kockázatokat és előrelátható veszteségeket az értékvesztés elszámolásával, illetve céltartalék képzésével kell eredményt befolyásoló tényezőként érvényesíteni.

Az előírások pontos betartása érdekében és az esetleges büntetések elkerüléséért a mérlegkészítést is profi könyvelőirodára kell bízni, mert magunk könnyen elveszthetünk a szabályozások útvesztőiben.